Trang chủ - tàixỉu online

Đại học Hoa Sen

[Workshop] Gearing Up To Globalization 𝟒.𝟎: Cơ hội giao lưu cùng diễn giả quốc tế về Toàn cầu hóa

Từ 13h30 đến 15h30 (thứ 5 ngày 14/12/2023)
Hội trường 204, cơ sở Nguyễn Văn Tráng

Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐡𝐨́𝐚, sự “xâm chiếm” mạnh mẽ của 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐨̂́, những 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐡𝐨́𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢, thì đây là buổi trò chuyện dành cho bạn.

Globalization 4.0 là thời kỳ của toàn cầu hóa, được thể hiện thông qua sự đặc trưng tiến bộ nhanh chóng về công nghệ và sự kết nối của thế giới. Thời kỳ này được đánh dấu bởi sự gia tăng các công nghệ số, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo, blockchain và internet, đang biến đổi cách chúng ta sống và làm việc mỗi ngày. Globalization 4.0 cũng được thể hiện rõ thông qua các thị trường mới nổi, chẳng hạn như Trung Quốc và Ấn Độ, đang trở thành những thị trường lớn trong nền kinh tế toàn cầu. Thời kỳ toàn cầu hóa này mang lại cơ hội và thách thức, vì nó tạo ra những khả năng cho sự đổi mới và tăng trưởng, nhưng cũng đặt ra những lo ngại về bất bình đẳng, mất việc làm và tác động của công nghệ đối với xã hội.

tàixỉu online

Nắm bắt xu hướng đó khoa Logistics – Thương Mại Quốc Tế tổ chức workshop “GEARING UP TO GLOBALIZATION 4.0″ mang đến cho sinh viên kiến thức thực tế về xu thế Toàn cầu hóa 4.0 từ chuyên gia và nhà quản trị giàu kinh nghiệm; với sự tham gia của diễn giả đến từ nước ngoài để các bạn có thể học hỏi nhằm nâng cao nhận thức về Toàn cầu hóa 4.0, từ đó tạo động lực học tập và không ngừng hoàn thiện bản thân trong bối cảnh phát triển và chuyển đổi nhanh chóng như hiện nay.

ĐĂNG KÝ THAM GIA : Thông tin chi tiết:
Thời gian: Từ 13h30 đến 15h30 (thứ 5 ngày 14/12/2023)
Địa điểm: Hội trường 204, cơ sở Nguyễn Văn Tráng
Diễn giả: Dr. Eric Hertzler, Phó Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế của Trường UPEC – IAE Paris-Est School of Management

image image image