Trang chủ - tàixỉu online

Đại học Hoa Sen

Thông báo Thi – Kiểm tra

 1. DSSV dự thi Speaking cuối kỳ EII2 GĐ 2 HK 1 NH 2023_2024
 2. DSSV dự thi Witten cuối kỳ EII2 GĐ 2 HK 1 NH 2023_2024
 3. Lịch thi cuối kỳ Speaking EII 2 Học kỳ 1 Năm học 2023-2024
 4. Lịch thi cuối kỳ Written EII 2 Học kỳ 1 Năm học 2023-2024
 5. LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KHÓA 2022 TRỞ VỀ TRƯỚC)
 6. LỊCH THI HỌC PHẦN TRIẾT HỌC VÀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN CUỐI KỲ HỌC KỲ I _ NĂM HỌC 2023 – 2024
 7. Danh sách sinh viên dự thi cuối kỳ Written học phần EII 1,2 Học kỳ 1 Năm học 2023-2024
 8. Danh sách sinh viên dự thi cuối kỳ Speaking học phần EII 1,2 Học kỳ 1 Năm học 2023-2024
 9. Lịch thi cuối kỳ học phần Tiếng Anh – Written Test Học kỳ 1_Năm học 2023-2024 EII 1,EII 2 GĐ 1
 10. Lịch thi, danh sách sinh viên dự thi và hướng dẫn quy định thi TOIEC ngày 18,19-11-2023
 11. Thông báo 71 Về việc đăng ký thi lấy chứng chỉ TOEIC làm Chuẩn đầu ra tiếng Anh
 12. Thông báo số 66 Về việc thực hiện đánh giá liên tục – Kiểm tra – Thi Học kỳ 1 Năm học 2023-2024
 13. Thông báo số 60 Về việc tổ chức thi để xét miễn môn và công nhận chuẩn đầu ra cho sinh viên đợt 2
Facebook Youtube Tiktok Zalo